buidiena4
  • hanoi
  • Aland Islands
Share on Facebook
Share
  • Blog Posts
  • Discussions
  • Events
  • Groups
  • Photos
  • Photo Albums
  • Videos
 

buidiena4's Page

Profile Information

Which of the following are you?
A Working Diver
Dive school you went to or are attending?
hanoi
Are you an inland diver, offshore diver or both?
I'm not a diver
What do you like to do with your down time / onshore time?

 


 


Dịch vụ chạy SPSS tổng quan về phân tích tương quan


 


Trong bài viết này, Luận Văn Việt sẽ chia sẻ đến bạn tổng quan về phân tích tương quan. Trong trường hợp bạn không thể tự làm hoặc không có thời gian làm, hãy tham khảo dịch vụ chạy SPSS của Luận Văn Việt.


dịch vụ chạy spss 


1. Hệ số tương quan Pearson


Hệ số tương quan Pearson ký hiệu là r đo lường cường độ mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến định lượng. Hệ số tương quan không có tính nhân quả.


Giá trị của hệ số tương quan nằm trong khoảng - 1 ≤ r ≤ + 1. Nếu:


- r > 0: hai biến cố có mối quan hệ tương quan cùng chiều;


- r < 0: hai biến cố có mối quan hệ tương quan ngược chiều;


- r = 0: hai biến không có mối quan hệ nào, r càng gần 0 thì mối quan hệ giữa hai biến càng yếu;


- r = ±1: hai biến cố có mối quan hệ hàm số. Nói chung r càng gần 1 hoặc -1 thì mối quan hệ giữa hai biến càng mạnh.


Thí dụ: Tính ma trận hệ số tương quan Pearson giữa các biến tuổi thọ của chủ hộ age, số năm đi học của chủ hộ educyr98, chi tiêu bình quân đầu người của hộ rlpcex1, số người trong hộ hhsize.


Mối tương quan giữa rlpcex1 với age và educyr98, giữa hhsize và educyr98 là cùng chiều. Trong đó mối quan hệ giữa rlpcex1 và educyr98 là mạnh nhất (.293) cho biết khi số năm giáo dục của chủ hộ tăng lên thì chi tiêu bình quân của hộ gia đình cũng tăng theo.


Mối tương quan giữa rlpcex1 và hhsize, giữa hhsize và age, giữa age và educyr98 là ngược chiều. Trong đó mối quan hệ giữa educyr98 và age là mạnh nhất (-.352) cho biết những chủ hộ trẻ thì có học vấn cao và ngược lại những chủ hộ tuổi cao có học vấn thấp. 


Kỹ năng sống xét theo góc độ tâm lý học 


Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình xử lý dữ liệu trong SPSS, hãy tham khảo dịch vụ chạy SPSS của Luận Văn Việt nhé.


2. Hệ số tương quan Spearman


Hệ số tương quan Spearman ký hiệu là rho cũng đo lường cường độ mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến trên cơ sở sắp hạng giá trị của chúng. Hai biến có thể là biến định lượng hoặc biến thứ tự tương ứng. Hạng sắp theo giá trị tăng dần của x.


Ví dụ: Tính hệ số tương quan Spearman giữa chi tiêu phi lương thực thực phẩm bình quân đầu người của hộ nonfood và trình độ học vấn của chủ hộ compled98. Thủ tục tính cũng tương tự như trên, nhưng thay vì đánh dấu vào ô Pearson ta đánh dấu vào ô Spearman.


Mối tương quan giữa hai biến là dương có nghĩa là: khi trình độ học vấn của chủ hộ tăng lên thì chi tiêu phi lương thực thực phẩm bình quân đầu người của hộ cũng tăng lên. 


3. Hệ số tương quan cục bộ


Hệ số tương quan cục bộ (hệ số tương quan riêng) đo lường mối quan hệ tuyến tính của hai biến trong khi kiểm soát ảnh hưởng của một hay nhiều biến khác (loại bỏ ảnh hưởng của biến này). Phương pháp tính toán hệ số tương quan cục bộ như sau:


Giả sử cần tính hệ số tương quan cục bộ giữa y và x, z là biến kiểm soát.


- Loại bỏ ảnh hưởng của z đối với y bằng cách: hồi quy biến y theo biến z, tính phần dư.


- Loại bỏ ảnh hưởng của biến z đối với x bằng cách: hồi quy biến z theo biến z và tính phần dư.


- Tính hệ số tương quan giữa hai dãy số dư, ta được hệ số tương quan cục bộ giữa y và x vì ảnh hưởng của z đối với hai biến này đã bị loại bỏ.


Ví dụ: Khi tính các hệ số tương quan Pearson ở trên, ta thấy mối tương quan cùng chiều giữa chi tiêu bình quân đầu người của hộ và số năm giáo dục của chủ hộ bị chi phối bởi tuổi của chủ hộ và cỡ hộ. Vì vậy ta muốn tính tương quan cục bộ giữa chi tiêu bình quân đầu người của hộ và số năm giáo dục của chủ hộ trong khi loại trừ ảnh hưởng (kiểm soát) của hai yếu tố tuổi chủ hộ và cỡ hộ.


 


Ta thấy khi kiểm soát hai yếu tố age và hhsize, hệ số tương quan giữa chi tiêu bình quân đầu người của hộ và số năm giáo dục của chủ hộ đã tăng từ.293 lên.335.


Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian, hãy tham khảo dịch vụ chạy SPSS của Luận Văn Việt. Với kinh nghiệm hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực này cùng với đội ngũ chuyên viên trình độ cao, Luận Văn Việt chắc chắn sẽ mang đến cho bạn sản phẩm hoàn hảo nhất. 

What's your deepest dive? (in feet)
no

Comment Wall (1 comment)

You need to be a member of cDiver.net to add comments!

Join cDiver.net

At 7:11am on April 16, 2020, Celin Herman said…

Could you please get back to me on (dr.ronaldmorris61@gmail.com) upon i will give you  my details and tell you the reason why i have added you.

 
 
 

NEW Commercial Diving Jobs

© 2021   Created by Adam Broetje.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service